Welsh Birth Certificates

Click here to order a certificate online

The information below refers to the text of a United Kingdom (UK) Birth Certificate from England and Wales. There may be some variance with other English and Welsh birth certificates. Welsh birth certificates may have the official text also in Welsh, the text of which is listed below. Other British marriage certificates issued in Scotland and Northern Ireland will also vary.

Copi Dilys O Gofnod Genedigaeth

Fe'I Rhoddwyd Yn Y General Register Office

Rhif y Cais

Colofnau

1 - Pryd a lle y ganwyd

2 - Enw os eos un

3 - Rhyw

4 - Enw a chyfenw'r tad

5 - Enw, cyfenw a chyfenw mormynol y fam

6 - gwaith y tad

7 - Llofnod, disgrifiad a chyfeiriad yr hysbysydd

8 - Pryd y cofrestrwyd

9 - Llofnod y cofrestrydd

10 - Enw a gofnodwyd

Tystiolaethwyd ei fod yn gopi cywir o gofnod mewn copi y tysiwyd iddo o Gofrestr Genedigaethau yn y Dosbarth a enwyd uchod.

Fe'I rhoddwyd yn y General Register Office, o dan Sel y Swyddfa a enwyd.

Y ______dydd o fis______,_____

Gofal: mae yna droseddau yn ymwneud a ffugio neu addasu tystysgrif neu ddefnyddio tystysgrif ffug neu wrth fod ag un yn eich meddiant.

Rhybudd: nid yw tystysgrif yn profi pwy ydych chi.

Rhoddir y dystysgrif hon yn unol a Births and Deaths Registration Act 1953. Y mae Adran 34 yn darparu fod unrhyw gopi y tystiolaethwyd iddo o gofnod as sy'n proffesu sel neu stamp sydd dan sel y General Register Office yn cael ei dderbyn fel tystiolaeth o'r enedigaeth neu'r farwolaeth y cyfeirir ati heb brawf pellach na phrawf arall o'r gofnod, ac y bydd copi tystiolaethwyd iddo as sy'n proffesu iddo gael ei roddi yn y Swyddfa a enwyd yn aneffeithiol ac yn ddirym os na chaiff ei selio neu ei stampio fel y dywedwyd eisoes.

Order a Birth Certificate
Order a Marriage Certificate
Order a Death Certificate